Thẻ: Nhóm demo workplus

12/04/2020

Thoát khỏi nhóm Demo

Nhóm Demo chính là nhóm làm việc Workplus Demo do Workplus tạo nên để giúp người dùng trải nghiệm nhanh các tính năng của W+ mà không phải khởi tạo dữ liệu mẫu. Sau khi thành viên tham gia nhóm Demo hoàn toàn có thể thoát khỏi nhóm này bất cứ thời điểm nào. Bước …

Download Tài liệu hướng dẫn sử dụng Workplus đầy đủ TẠI ĐÂY