Thẻ: Demo Workplus

12/04/2020

Tham gia nhóm Demo

Để giúp người dùng có thể trải nghiệm nhanh với các dữ liệu có sẵn, Workplus tạo ra nhóm làm việc có tên “Workplus Demo”. Bất cứ người dùng nào sau khi đăng ký tài khoản trên W+ đều có thể truy cập tham gia vào nhóm Demo và sử dụng đầy đủ tính năng …