Tài khoản nội bộ là gì?

Tài khoản nội bộ là tài khoản được tạo bởi Chủ sở hữu nhóm hoặc người được phân quyền.

Ngoài việc các thành viên có thể tự tạo tài khoản cho riêng mình, giờ đây tính năng tạo tài khoản nội bộ giúp Quản trị viên có thể tạo và quản lý hàng loạt tài khoản trên Workplus.

Tài khoản nội bộ sau khi tạo sẽ chịu sự quản lý của Quản trị viên (người được phân quyền)

Có thể tạo một lúc tối đa 100 tài khoản nội bộ cho một lần tạo.

Có thể update dữ liệu từ file excel và khởi tạo hàng loạt tài khoản một lúc.

Giao diện tạo tài khoản nội bộ

Tạo tài khoản từ dữ liệu nhập file Excel


Thông tin này có hữu ích không ?
-->

Download Tài liệu hướng dẫn sử dụng Workplus đầy đủ TẠI ĐÂY