Đơn hàng có bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) không?

Dịch vụ cho thuê phần mềm là dịch vụ phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, cụ thể:

Tại Khoản 1, Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin hướng dẫn giải thích từ ngữ trong Nghị định này như sau:

“1. Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng.

10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

Tại Điều 11, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

21. 

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Vì vậy: Đơn hàng được khởi tạo khi sử dụng nền tảng phần mềm Workplus Platform thuộc đơn hàng cung cấp dịch vụ Cho thuê phần mềm. Do đó đơn hàng sẽ bao gồm thuế Giá trị gia tăng 10% (hoặc tỷ lệ tùy vào từng thời điểm do Pháp luật thuế quy định)


Thông tin này có hữu ích không ?
5/5 - (1 bình chọn)

Download Tài liệu hướng dẫn sử dụng Workplus đầy đủ TẠI ĐÂY